جشنواره «صنایع روستا دوست» یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ با حضور محمد امید معاون توسعه مناطق روستایی ریاست جمهوری و دکتر حجت الله عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) در محل دائمی نمایشگاه های کمیته امداد امام خمینی (ره) افتتاح شد.
حجت‌الله عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد برنامه اشتغال ما متوجه روستاییان است و از ۱۷۵ هزار فرصت شغلی که ایجاد شده، بیش از ۱۰۰ هزار مورد آن در مناطق روستایی و محروم به مرحله اجرا رسیده است، گفت: از سال ۱۳۹۸ وارد مشاغل دانش‌بنیان شدیم و برای این اتفاق مدیریت ویژه را مد نظر قرار دادیم.حمید وکیلی۱۵:۳۵


۱۳۹۹-۱۲-۱۰


http://fna.ir/f31hdy