بر اثر دو سانحه تصادف در پل پنجم اهواز یک نفر جان باخت.