تلاوت جزء بیست و پنجم قرآن کریم از آیه ی ۴۷ سوره فصلت تا آیه ی ۳۷ سوره جاثیه با صدای شهریار پرهیزکار و محمد صدیق منشاوی و عبدالباسط و ابوبکر شاطری به صورت ترتیل و با صدای معتز آقایی به صورت تحدیر (تندخوانی)