“برای شما قرص ضدبارداری دارم”

قبلا این نماینده مجلس فحاشی هایی که مسبوق به سابقه است را انجام داده ؛ از “بتمرگ سر جات و پفیوز” تا “نادان و احمق”/ و حالا توهین بی شرمانه به دختر دانشجو آیا مجلس با ادبیات زشت علی مطهری برخورد می‌کند؟