دادگاه عالی آمریکا امروز سومین و آخرین شکواییه انتخاباتی ترامپ را هم رد کرد.