در شهر رشت دو پایگاه واکسیناسیون خودرویی وجود دارد که از صبح تا ۱۰ شب فعال هستند که تنها شرط حضور دریافت‌کنندگان واکسن در آن، ثبت‌نام در سایت سلامت و همچنین دریافت پیام کوتاه است.کاوه رسولی۱۱:۱۱


۱۴۰۰-۵-۱۱


http://fna.ir/31j4q