فیلم| اعتبار ۸ میلیاردی برای احداث پل خمام‌رود سنگر