ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت آریسان ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ (‎-۱.۱۶%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  سمند LX ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰ (‎-۱.۴۸%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF7 ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۳۰%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF7 دوگانه سوز ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ (‎-۱.۱۷%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  سورن سال ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سورن پلاس ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ (‎-۰.۶۹%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۶۰%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ (‎-۰.۵۲%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو اتوماتیک ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۸%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX 405 ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۵۰%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۰%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو SLX 405 ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۸,۹۳۶,۰۰۰ (‎-۰.۸۸%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ (‎-۰.۴۱%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس دوگانه سوز ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۹%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ (‎-۰.۵۴%‏)-۱,۵۰۰,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۱%‏)-۱,۵۰۰,۰۰۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ (‎-۰.۳۳%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۲%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . اتوماتیک ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎-۰.۵۱%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۷۳۳,۰۰۰ (‎-۰.۵۱%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 صندوقدار --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 2 ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۷%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 206 . تیپ 5 ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۷۵%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 206 صندوقدار ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ (‎-۱.۱۰%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  رانا ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ (‎-۱.۸۶%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
  رانا پلاس TU5+ --- ۱۹۳,۴۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۲۸%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی --- ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل --- ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا دستی --- ۲۹۰,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا اتوماتیک --- به زودی (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  سایپا 111 (سفید) ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۱.۴۹%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا 131 (سفید) ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۸۳%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا 151 ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۱۴۳,۰۰۰ (‎-۱.۴۹%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ (‎-۱.۱۵%‏)-۱,۵۰۰,۰۰۰
  تیبا (آپشنال) ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎-۱.۴۵%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا 2 (سفید) ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ (‎-۱.۴۴%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا2 پلاس ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎-۲.۰۱%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  ساینا (ساده) ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۶۴۰,۰۰۰ (‎-۱.۶۹%‏)-۲,۵۰۰,۰۰۰
  ساینا پلاس ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎-۱.۵۴%‏)-۲,۵۰۰,۰۰۰
  ساینا S ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ (‎-۱.۳۲%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک (ساده) ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ (‎-۰.۹۸%‏)-۱,۵۰۰,۰۰۰
  کوییک R (سفید) ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۴۱۵,۰۰۰ (‎-۰.۶۳%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک R (تنوع رنگ) ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎-۰.۶۳%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک S --- ۱۵۴,۹۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک پلاس اتوماتیک ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ (‎-۰.۹۲%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد --- ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (رادیال) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (آپشنال) ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۳۲%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) --- ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۴%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد دیزل . یورو 5 --- ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت پادرا (پلاس) --- ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  شاهین ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ (‎-۸.۰۰%‏)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰

پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  برلیانس H220 دنده‌ای --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۸۴%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 . اتوماتیک ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۸۰%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 . اتوماتیک ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۷۹%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس کراس ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۷۶%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو - اتوماتیک ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۹۷%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۶۸%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچ --- ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) --- ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) --- ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 --- ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 (جدید) ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت) --- ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) ۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (دنده‌ای) --- ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 6 (Turbo) ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 (Turbo) به زودی ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  لیفان X70 ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۳%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
  جک J4 اتوماتیک ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۱%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  جک S3 اتوماتیک ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۴%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۵%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 جدید --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی K7 به زودی ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی T8 ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۳%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت کارا - تک کابین ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۲%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا - دو کابین ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۷۸%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ (‎-۰.۱۸%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  دیگنیتی ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۱۰%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  فیدلیتی (5 نفره) به زودی ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فیدلیتی (7 نفره) به زودی ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  مزدا3 ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۱.۶۹%‏)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

منبع : ایران جیب