ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت آریسان ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند LX ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند EF7 ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند EF7 دوگانه سوز ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سورن پلاس ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا پلاس ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ (‎۰.۲۸%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ (‎۰.۴۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو اتوماتیک ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۲%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX 405 ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو SLX 405 ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۸,۹۳۶,۰۰۰ (‎۱.۹۵%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ (‎۱.۰۹%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس دوگانه سوز ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ (‎۰.۶۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ (‎-۰.۳۳%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰ (‎۰.۹۶%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ (‎۰.۶۳%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰ (‎۰.۳۰%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . اتوماتیک ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۷۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 صندوقدار --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 2 ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۱%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 206 . تیپ 5 ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 صندوقدار ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 2008 ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۴%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
  رانا ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ (‎۲.۷۷%‏)۷,۰۰۰,۰۰۰
  رانا پلاس TU5+ (پانوراما) --- ۱۹۳,۴۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس --- ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۸۰%‏)۶,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۶۳%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی --- ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل --- ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا دستی ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ (‎۳.۴۵%‏)۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  تارا اتوماتیک --- به زودی (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  سایپا 111 (سفید) ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 131 (سفید) ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۴۸%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا 151 ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۱۴۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ (‎۱.۳۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا (آپشنال) ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  تیبا 2 (سفید) ۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ (‎۰.۶۵%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا2 پلاس ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۶۴۰,۰۰۰ (‎۰.۶۵%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  ساینا پلاس ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا S ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک R ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۴۱۵,۰۰۰ (‎-۰.۵۹%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک S --- ۱۵۴,۹۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک پلاس اتوماتیک ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد --- ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (رادیال) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (آپشنال) ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) --- ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت پادرا (پلاس) ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  شاهین ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  برلیانس H220 دنده‌ای ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H320 . اتوماتیک ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H330 . اتوماتیک ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس کراس ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو - اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین ریچ --- ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) --- ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) --- ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 --- ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 (جدید) ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت) --- ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (دنده‌ای) --- ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) جدید --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 6 (Turbo) ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 (Turbo) به زودی ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 8 پرو --- به زودی (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  لیفان X70 ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۴۹%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  جک J4 ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  جک S3 ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۸۰%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۴%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 جدید --- ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی K7 ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۸۸%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  کی‌ام‌سی T8 ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۶۲%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت کارا - تک کابین ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۷۴%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا - دو کابین ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۰۵%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دیگنیتی ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فیدلیتی (5 نفره) ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فیدلیتی (7 نفره) ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  مزدا3 ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

منبع : ایران جیب