یکی از خودرو‌های پرقدرت کلاس ۸ سیلندر به رانندگی علی اکبر کمالی به دلیل از دست رفتن کنترل از سوی راننده، از مسیر خود خارج شد و تا نزدیکی همین مانع بتونی پیش رفت و خوشبختانه در فاصله نیم متری آن ایستاد و به کسی آسیبی نرسید. اتفاق بسیار نادری بود، اما پیش‌بینی مدیر مسابقه و اصرار او برای افزایش ایمنی نتیجه داد