«مکاشفه / Revelation» قطعه موسیقی از گروه «پروژه خوری/ The Khoury Project» است. این قطعه که با ترکیبی از سازهای ویولن، قانون، عود، کنترباس و درام اجرا می‌شود را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.