به گزارش بند میم ، عبدالله حاتمیان عضو کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با فارس، در باره افزایش و تلاطم قیمت گوشت قرمز و سفید در بازار گفت: تنظیم بازار برعهده وزارت جهاد کشاورزی است. این درحالی است که رانت‌های بسیار بدی در این خصوص وجود داشته و مردم از این تلاطم‌ها ناراحت هستند.

وی افزود: سال گذشته یک میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دلار صرف تنظیم بازار گوشت شد، اما متاسفانه قیمت آن از ۸۰ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان رسید.

عضو کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افراد زیادی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی  گرفته بودند تا گوشت را به داخل کشور بیاورند، اما متاسفانه بخش کوچکی از آن به نرخ دولتی توزیع شد و اکثر گوشت‌های وارداتی از پستوها و انبارهای صنعتی سر درآورد و در نهایت در بازار آزاد به فروش رسید.

حاتمیان با بیان اینکه در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی با اسراف فراوان به دنبال تنظیم بازار است که خود همین اقدامات، فساد به وجود آورده است، گفت: اگر وزارتخانه دیگری مانند وزارت بازرگانی احیا شود هم قطعا نسبت به تولیدکننده دلسوزی وجود نخواهد داشت و به نظر می‌رسد این وزارتخانه به مانند تجارب گذشته‌اش تمام هم و غم خود را برای واردات به کار خواهد گرفت که قاعدتا وضعیت مردم بدتر خواهد شد.

وی گفت: پایه اصلی فساد در بدنه دولت است ضمن اینکه ضعف نظارت هم وجود دارد. همچنین ایراد دیگر ۲نرخه بودن ارز است که مایه فساد است.

عضو کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نظارت‌های ما در ایران عمدتا تعارفی است و ممکن است این نظارت برای برخی افراد خیلی شدید بوده و برای برخی افراد در و دروازه باز کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عنوان «پویش نه به بیسوادان و رانت خواران در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی» ، «یارانه، رانت فساد، بی عدالتی» ، «اقتصاد مقاومتی راه مقابله با تورم، رکود، اشتغال، نقدینگی، فساد، قاچاق و رانت» ، «برخورد قاطع بامفسدان دانه درشت اقتصادی که از رانت استفاده می کنند» خواستار پیگیری این موضوع شدند.