به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری فارس، علیرضا داوودی تحلیلگر حوزه رسانه، در برنامه انعکاس رادیو گفت وگو با بیان اینکه هشتگ در فضای واقعی نوعی پرسپکتیو خلق می کند، اظهار داشت: آنچه در توئیتر و اینستاگرام به  عنوان هشتگ وارد می شود، در فضای رئال باید به یک پرسپکتیو بدل شود؛ بنابراین دولت به ملت تبدیل می شود که با مفهوم واقعی دولت-ملت تفاوت دارد.

وی ادامه داد: هشتگ ادعا دارد که سرچشمه ورودی را که در فضای مجازی به عنوان دولت و حاکمیت شناخته می شود، به ملت تبدیل می کند و این هشتگ است که تعیین می کند میزان پیوستگی یا تنش میان دولت و ملت چه اندازه است و این اتفاقی است که امروز در آمریکا رخ داده است.

داوودی این رخداد را به عنوان انفجار تکنولوژی تلقی کرد و گفت: هشت جنگ های پنهانی، سایبری و واقعی را به رسانه پنهان، سایبری و واقعی تبدیل می کند که همه این ها آمریکای کنونی را به جامعه ای جدید تبدیل کرده است.

این تحلیلگر حوزه رسانه هشتگ را به عنوان هوش مصنوعی خواند که به ایجاد جامعه دست زده است و ادامه داد: هشتگ «نمی توانم نفس بکشم» که پیشتر یک میراث بود، امروز به «نمی توانم به تنهایی بمیرم» تبدیل شده و اتفاقا به اقدامی مدنی و خیابانی منتج گشته است.

وی یادآور شد: در حوزه مرگ جورج فلوید دو جنگ پیش رو داشتیم که جنگ گرم نمایش دادن  دقیقه منتج به مرگ او و در ادامه هشتگی شدن این فرایند و اجبار به پخش این ویدئو بود و هشتگ مدیریت این دو پارت را صورت داد.

داوودی اظهار داشت: امروز می توان گفت هشتگ به یک سامان ده محتوایی و سازمان ده میدانی برای برهم زدن پرسپکتیو امریکا بدل شده است و این سخنی بی راه نیست.

انتهای پیام/