کاپیتان تیم‌ملی در ست چهارم بازی ژاپن ناراضی به نظر می‌رسید.