با شیوع ویروس کرونا، محدودیت‌های تردد برای پیشگیری از آن اعمال شد. محدودیت‌هایی که برای رعایت نکردن آن‌ها‌، جریمه‌هایی دویست الی یک میلیون تومانی در نظر گرفته شد.