مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از نصب برچسب‌هایQR کد بر روی بدنه کیوسک ها تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ خبر داد.