عضو هیات رئیسه مجلس: اشتغالزایی روز افزون با حذف دارندگان امضای طلایی صورت می‌گیرد
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: حذف امضاهای طلایی نیازمند حذف مهره‌های کلیدی است که در همه دولت‌ها حضور دارند؛ این افراد به واسطه زد و بندهایی که دارند در گلوگاه‌های خاص قرار گرفته و انتفاع شخص می‌برند.

۰۸:۳۲ – ۱۴۰۱-۱-۱۳