چرا پورتو لایق قهرمانی در پرتغال بود؟ / طارمی یکی از ۳ ستون تیم نام گرفت
رسانه پرتغالی به تمجید از طارمی پرداخت و او را ستون این تیم دانست.

۰۳:۰۹ – ۱۴۰۱-۲-۱۹