بسته تحریمی جدید گروه ۷ علیه روسیه
رهبران گروه ۷ در دیدار مجازی خود در روز یک شنبه بسته تحریمی جدیدی علیه بخش صنعتی، بانکها و رسانه‌های روسیه اعلام کردند.

۰۱:۳۴ – ۱۴۰۱-۲-۱۹