بازیکن ذوب آهن:‌ انتظار نداشتیم تا این حد پرسپولیس را تحت فشار قرار دهیم
بازیکن ذوب‌آهن گفت:‌ در نیمه اول تسلط کاملی بر بازی داشتیم و طبیعی بود که در نیمه دوم پرسپولیس رو به حمله بیاورد.

۲۱:۱۸ – ۱۴۰۱-۲-۱۹