امام جمعه اهل سنت درمیان: اهل سنت حاضران همیشه در صحنه انقلاب اسلامی هستند
امام جمعه اهل سنت درمیان: اهل سنت همواره قدردان خدمات نظام اسلامی بوده و هستند به همین دلیل در همه صحنه نظام حضوری فعال دارند.

۲۰:۵۰ – ۱۴۰۰-۱۱-۲۲