آمده بودند با پرچم‌هایی در دست و بر سر و بر سر و روی خودروهایشان، ۲۲ بهمن امسال مانند سال گذشته و به تبع شرایط کرونایی به صورت خودرویی برگزار شد اما حتی این محدودیت هم مانع از حضور مردم نشد، مردمی که شاه‌بیت حرف‌هایشان ایستادن پای عهد بود، عهدی که ۴۳ سال است به آن وفا کرده‌اند و در هر شرایطی این وفای به عهد را به بهترین شکل نشان داده اند و امسال هم با وجود خیز دوباره کرونا با خودروهایشان آمده بودند تا غایب این صحنه نباشند.