طرح فراحزبی سناتورهای آمریکایی برای محدود کردن غنی‌سازی ایران
دو عضو مجلس سنای آمریکا طرحی برای ایجاد بانک سوخت هسته‌ای در منطقه با هدف جلوگیری از غنی‌سازی بومی ایران معرفی کرده‌اند.

۲۰:۲۱ – ۱۴۰۰-۱۱-۲۲