۴ انتصاب جدید در لرستان/ دریکوند فرماندار خرم‌آباد شد
در اکام جداگانه از سوی استاندار لرستان،فرماندار خرم‌آباد منصوب شد و ۳ مدیرکل دیگر نیز در استانداری لرستان حکم انتصاب گرفتند.

۲۰:۱۷ – ۱۴۰۰-۱۱-۲۲