لزوم راه‌اندازی سامانه شفافیت هزینه‌های شهرداری شیراز
مجمع دانشجویی آرمان طی نامه‌ای به رئیس شورای شهر شیراز ، خواستار راه‌اندازی سامانه شفافیت و بارگذاری و انتشار هزینه‌های خدمات اداری شهرداری در این سامانه شد.

۱۹:۵۳ – ۱۴۰۰-۱۱-۲۲