مورینیو، مربی سرشناس دنیای فوتبال و لقب به آقای خاص در خصوص مظلومیت مردم فلسطین و غزه صحبت کرد.