روسیه حمله اوکراین به کشتی نظامی خود را تکذیب کرد
وزارت دفاع روسیه با انتشار تصاویری از یک کشتی نظامی خود که اوکراین مدعی حمله به آن بود، گفت این کشتی هیچ آسیبی ندیده است.

۰۳:۳۵ – ۱۴۰۱-۲-۲۵