تمدید فراخوان مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر
مهلت فراخوان بیست و یکمین مسابقه مطبوعاتی سالانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر تا ۱۱ تیر ۱۴۰۱ تمدید شد.

۰۱:۱۸ – ۱۴۰۱-۳-۳۰