باز شدن گره کور مترو پرند/منابع مالی چطور تامین می‌شود؟
خبرهای خوبی از مترو پرند به گوش می‌رسد. قرار است در سال جاری بخشی از پروژه، آماده بهره‌برداری شود. مدیرعامل شرکت متروی تهران می‌گوید: راهکارهای قانونی و حقوقی بررسی و پیمانکار را نیز معرفی کرده‌ایم.

۰۱:۱۵ – ۱۴۰۱-۳-۳۰