خروج کارکنان سازمان امنیتی اروپا از اوکراین
رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد به دلیل وخامت اوضاع در اوکراین تمام کارکنان مأموریت خود در این کشور را خارج می‌کند.

۰۳:۱۵ – ۱۴۰۰-۱۲-۶