نمایندگان مجلس سه شنبه با وزیر خارجه جلسه ندارند
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: به علت تعطیلی روز سه شنبه و عدم توافق نمایندگان برای برگزاری جلسه مجلس در این روز، حضور وزیر امور خارجه در مجلس در روز سه شنبه کنسل شد.

۲۰:۵۰ – ۱۴۰۰-۱۲-۸