بازی با امنیت مردم توسط لیدر جریان فتنه
صدایی که به تازگی از عضو سابق شورای شهر شیراز لو رفته است، نشان می‌دهد برخی بلاگرها و سردسته‌های جریان فتنه با تحت تاثیر قرار دادن احساسات مردم سعی در از بین بردن امنیت جامعه دارند.

۱۷:۵۶ – ۱۴۰۱-۷-۴