آزادسازی ۲۷ هکتار از اراضی تصرف شده بستر رودخانه دز
مدیر اداره امور آب شمال غرب خوزستان گفت: عملیات آزادسازی و رفع تصرف بیش از ۲۷هکتار از اراضی تصرف شده در بستر رودخانه ی بالارود حوزه دزفول انجام شد.

۰۸:۲۵ – ۱۴۰۰-۱۲-۱۱