مهلت ۱۰ روزه به صاحبان خانه‌های خالی استان اصفهان برای ثبت اطلاعات سکونت
معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: مطابق با اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی، آن دسته از مردم استان اصفهان که مشمول مالیات خانه‌های خالی بوده و پیامک دریافت کرده اند ۱۰ روز فرصت دارند تا اطلاعات سکونت و مالکیت خود را به روز کنند.

۱۸:۵۵ – ۱۴۰۰-۱۲-۲۲