بختیار صمدی
کاروان نوروزی در سنندج
کاروان ویژه نوروز در محور گردشگری غرب کشور به سنندج رسید و مورد استقبال مردم این شهر قرار گرفت.

۰۰:۲۹ – ۱۴۰۰-۱۲-۲۷