November 30,2022 | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

Bandemim News Media

گزارش تصویری : بازار قدیمی فرش تبریز

بازار فرش تبریز بزرگترین و قدیمی ترین نمایشگاه دائمی فرش جهان است.