ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان 2 به زودی به زودی (۰.۰۰%)۰
سمند LX ناموجود ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سمند EF7 ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۹%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ (‎۰.۴۸%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۵%‏)-۵۰۰,۰۰۰
دنا ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ (‎-۱.۴۹%‏)-۶,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ (‎-۰.۲۳%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو (6 دنده دستی) ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ (‎-۱.۴۶%‏)-۷,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ (‎۰.۳۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7 ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس XU7P ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
پژو پارس XU7P سفارشی ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۷%‏)-۱,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P سفارشی ELX ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ (‎-۰.۸۷%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس دوگانه سوز ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELX ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۴%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو 206 تیپ 2 ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏)۵۰۰,۰۰۰
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ناموجود ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۹۹%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک MC ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ (‎-۰.۴۲%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا دستی ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ (‎-۰.۳۴%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۲%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ (‎-۰.۴۱%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
سایپا 111 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
سایپا 131 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
سایپا 151 ۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰ (‎-۰.۵۷%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 151 (آپشنال) ناموجود ۱۸۶,۴۷۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیبا ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۰%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
تیبا 2 ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ (‎-۰.۲۵%‏)-۵۰۰,۰۰۰
ساینا پلاس به زودی ۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ (‎-۰.۴۷%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
کوییک ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ (‎-۰.۳۳%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R پلاس اتوماتیک --- ۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال) ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۱%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۰%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۴%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۴%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰ (‎۲.۳۸%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا (پلاس) ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۸۷%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون --- ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) ناموجود به زودی (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو (IE) ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X33 ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت) ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت) ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (دنده‌ای) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) ناموجود به زودی (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo) ناموجود ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo) پرو --- ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 5 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 5 (Turbo) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 7 ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 7 پرو ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 8 کلاسیک به زودی ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 8 پرو ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
لیفان X70 ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک J4 ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S3 ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S5 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
جک S5 جدید ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8 ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7 ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7 --- به زودی (۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت کارا - تک کابین ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۸%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
وانت کارا - دو کابین ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۵%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رسپکت --- به زودی (۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره) ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۶۳%‏)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی (7 نفره) ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۵۷%‏)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دیگنیتی ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۷۵%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

منبع : ایران جیب